ผู้ว่าโคราช นำทีมลุยตรวจตราสถานบันเทิง ตามนโยบาย มท1  จับ 4 ร้านเหล้า  พร้อมกำชับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นครราชสีมา – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการ (Kick off) การจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฏิบัติการ (Kick off)เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่องได้แก่ (1) ยาเสพติด (2) การค้ามนุษย์ (3) การครอบครองและพกพาอาวุธปืน(4) การพนัน (5) การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ (6) สถานบริการและสถานบันเทิง และเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการร่วมบูรณาการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และปราบปรามการกระทำผิดในทุกรูปแบบ และบังคับใช้กฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนและสังคม มีหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติการ kick off จำนวน 16 หน่วยงาน  130 คน โดยได้ดำเนินการออกตรวจ สถานบริการ สถานบันเทิง จำนวน 15 แห่ง พบการกระทำผิดกฎหมาย ส่งดำเนินคดี จำนวน 4 ร้าน ได้แก่1).ร้านยกกระดก ผิด พรบ.พืชสมุนไพร2).ร้านแคมป์ปิ้ง ผิด พรบ.อาหาร ม.6(8) 3).ร้านกระท่อมโจเชพ ผิด พรบ.อาหาร ม.6(8) 4).ร้าน follow me ข้อหาจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด  ข้อหาจำหน่ายสุราให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี (38 ราย) และสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงาน/ผู้ใช้บริการ จำนวน 110 ราย พบ ผลบวกสารภาพเสพ จำนวน 6 ราย (ยาบ้า 5ราย/เคตามีน 1 ราย)  สมัครใจเข้าศูนย์คัดกรองเพื่อเข้ารับการบำบัดต่อไป.

////ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา

ข่าวประจำวันผู้ว่าฯตรวจสถานบันเทิงกำชับปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด