นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
#ห่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน 5 คลัสเตอร์
คลัสเตอร์ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด
คลัสเตอร์ แคมป์คนงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง
คลัสเตอร์ ออฟฟิตทำงาน ต.จันทึก อ.ปากช่อง
คลัสเตอร์ หมู่บ้านคฤหาสน์ทอง
คลัสเตอร์ ครอบครับเครือญาติ อ.โชคชัย
#วอน ผู้ป่วยที่ต้องการเข้ามารักษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประสานทางโรงพยาบาลก่อนเข้ามาในพื้นที่เพื่อจัดระบบ
#หวั่น นำเชื้อมาแพร่ระบาดสู่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
ข่าวประจำวันผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ห่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน 5 คลัสเตอร์