วันนี้(จันทร์ ที่ 18 ก.ค.65) เวลา 09.00 น.

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานมอบนโยบาย และเปิดกิจกรรมส่งเสริม การปลูกไผ่ของจังหวัดนครราชสีมา สวนไผ่ลุงโชค ณ สวนไผ่ลุงโชค ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ข่าวประจำวันผว.โคราช เปิดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการปลูกไผ่ เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยมี “สวนไผ่ลุงโชค”เป็นต้นแบบ