ผลตรวดน้ำทิ้งในสถานประกอบการล้างถังสารเคมี 12 แห่งที่สีคิ้ว พบค่าปนเปื้อนสารพิษสูงถึง 170 เท่า สิ่งแวดล้อมภาค 11 หวั่นสารพิษซึมลงคลองธรรมชาติ ชงเรื่องให้ผู้ว่าโคราชสั่งปิดกิจการถาวร และให้ดูดน้ำทิ้งไปทำลายในระบบอุตสาหกรรม

นครราชสีมา – ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีมีชาวบ้านซับชุมพล ม.9 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาว่า ได้รับความเดือดร้อนจากสถานประกอบการล้างถังบรรจุสารเคมี ที่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำสาธารณะ และส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 15 ก.พ.65 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา), สาธารณสุขจังหวัด, ฝ่ายปกครอง อ.สีคิ้ว, เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.), และ อบต.หนองหญ้าขาว เป็นต้น ลงพื้นที่ตำรวจสอบพบว่ามีสถานประกอบการที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ 12 ราย จึงได้สั่งปิดกิจการชั่วคราว และหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) ก็ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อพักน้ำทิ้งของสถานประกอบการทั้ง 12 แห่ง เพื่อส่งไปตรวจหาสารปนเปื้อนที่เป็นพิษที่กรมควบคุมมลพิษนั้น

ล่าสุด วันนี้ (8 มีนาคม 2565) ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายธนัญชัย วรรณสุข ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) เปิดเผยว่า จากการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อน้ำทิ้งของสถานประกอบการล้างถังบรรจุสารเคมีที่ไม่มีใบอนุญาตทั้ง 12 แห่ง และสถานประกอบการที่มีใบอนุญาตประเภท 105, 106 อีก 1 แห่ง รวม 14 บ่อ ในหมู่บ้านซับชุมพล ม.9 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และส่งให้กรมควบคุมมลพิษวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ล่าสุดวันนี้ผลการวิเคราะห์ออกมาแล้ว ปรากฏว่า มีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และค่าน้ำเสียที่เกิดจากสารเคมี (COD) เกินค่ามาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานทุกบ่อ ซึ่งค่า BOD ที่เกินกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งโรงงาน หากปล่อยลงสู่ลำน้ำสาธารณะจะทำให้ค่าออกซิเจนลดลงเหลือ 0 ส่งผลให้ปลาและสัตว์น้ำตายได้ทันที โดยเฉพาะสถานประกอบการ 2 ราย ที่อยู่ติดกับคลองอีสานเขียว ซึ่งตรวจวัดค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ได้สูงถึง 3,369 และ 3,499 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มากกว่าค่ามาตรฐานน้ำทิ้งโรงงาน ที่จะต้องไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นเกินมาตรฐานกว่า 170 เท่า และยังพบสารหนูปนเปื้อนอีกด้วย 1 บ่อที่ติดคลองอีสานเขียว นอกจากนี้บางบ่อยังมีค่าความเป็นกรดสูง จนทำให้เครื่องวัดค่าที่เจ้าหน้าที่นำไปตรวจพังเสียหาย ถ้าถูกกางเกงจะถูกกรดกัดจนยุ่ยสลายได้ และยังมีค่าแคสเมี่ยม ค่าโครเมี่ยม สูงเกินมาตรฐานอีก 5 แห่ง ซึ่งสารเหล่านี้เป็นตัวก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ โดยคาดว่าชาวบ้านอาจจะนำถังบรรจุสารเคมีที่เป็นสารพิษอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ มาล้างเพื่อจำหน่าย ที่จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพชาวบ้านในระยะยาวได้ ดังนั้นทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) จะได้นำผลการวิเคราะห์เหล่านี้ ส่งให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสั่งปิดสถานประกอบการทั้ง 12 แห่งอย่างถาวร พร้อมเสนอให้มีการดูดเอาน้ำทิ้งเหล่านี้ไปทำลายตามกระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป เพราะแม้จะปิดสถานประกอบการไปแล้ว น้ำเสียเหล่านี้ก็มีโอกาสสูงที่จะซึมลงสู่ระดับน้ำใต้ดิน และกระจายไปสู่คลองธรรมชาติ คลองอีสานเขียว หรืออ่างเก็บน้ำซับกะบุตร ที่เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของชาวบ้านแถบนี้ได้

ถึงอย่างไรก็ตาม สำหรับคุณภาพน้ำในคลองอีสานเขียว และอ่างเก็บน้ำซับกะบุตร ตอนนี้ถือว่ายังมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และค่าน้ำเสียที่เกิดจากสารเคมี (COD) ที่ยังไม่เกินมาตรฐาน จึงสามารถใช้สำหรับอุปโภคบริโภคได้ตามปกติ.

///////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ข่าวประจำวันผลตรวดน้ำทิ้งในสถานประกอบการล้างถังสารเคมี 12 แห่งที่สีคิ้ว พบค่าปนเปื้อนสารพิษสูงถึง 170 เท่า