“ประกาศด่วน” ตำรวจทางหลวง “ปิดมอเตอร์เวย์” หมายเลข7 และ หมายเลข9 เริ่ม 3 ทุ่มเป็นต้นไป ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด

“ประกาศด่วน” เฟซบุ๊กตำรวจทางหลวง ได้มีการนโพสต์ภาพและข้อความ “ประกาศด่วน” แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบ “ปิดมอเตอร์เวย์” และการเดินทางในพื้นที่ 10 จังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ได้ดำเ้นินการตามคำสั่งควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายในพื้นที่จังหวัดกลุ่มเสี่ยง หรือสีแดงเข้มพิเศษ โดยเฉพาะจะมีการ “ปิดมอเตอร์เวย์” ตั้งแต่เวลา 21.00 น. หรือ ตั้งแต่ “ตั้งแต่ 3ทุ่ม” เป็นต้นไป

โดยข้อความและภาพประกาศการแจ้งเตือน ให้กับประชาชนได้รับทราบนั้น มีดังนี้

เริ่มตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

ปิดการจราจร มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9
ปิดช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด
* ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
ตำรวจทางหลวง (highway police) ห่วงใบทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง 1193

ข่าวประจำวัน“ประกาศด่วน” ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด “ปิดมอเตอร์เวย์” ตั้งแต่ 3 ทุ่มเป้นต้นไป