เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น.
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2565
โดยมี นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมพีธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อนุรักษ์กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในชุมชน และ
ระหว่างชุมชน รวมทั้ง ระหว่างชุมชนกับเทศบาล กีฬาที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ เซปักตะกร้อชาย,เปตองทีมชาย,เปตองทีมหญิง,กีฬาพื้นบ้าน เช่น เตะปี๊บไกล แขนด้วนตีกอล์ฟ ซุปเปอร์แมนวิ่งเปี้ยว เรือบก เกมวัดดวง เก้าอี้นตรี ปิดตาตีหม้อ แทงข้างหลัง กินวิบาก สำหรับนักกีฬาและกองเชียร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้ เป็นประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. กลุ่มสตรีอาสา และประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สำหรับงบประมาณในการดำเนินงาน ได้รับการจัดสรร จากเทศบาลนครนครราชสีมา
ขอบคุณที่มา : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา
ข่าวประจำวันนายเทวัญ ลิปตพัลลภ เปิดงานการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 จัดโดย เทศบาลนครนครราชสีมา