นายกเล็กโคราช เพิ่มพูนความรู้พ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาล

วันที่23 ส.ค. 66 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย ในเขตเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าภายในเขตเทศบาลในด้านกฏหมายและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีพ่อค้าแม่ค้ากว่า 150 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องราชาวดี โรงแรมรายาแกรนด์ นครราชสีมา

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันนายกเล็กโคราช เพิ่มพูนความรู้พ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาล