นายกเล็กโคราช เปิดการแข่งขัน
“Mini Badminton Tournament” โคราชเมืองกีฬา

วันที่ 19 ส.ค.66 เวลา 10.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน “เทศบาลนครนครราชสีมา Mini Badminton Tournament” ร่วมกับสโมสรแบดมินตันจังหวัดนครราชสีมา โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด 6 รุ่น รวม 136 คู่ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬา และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน เกิดความรักความสามัคคี ในหมู่คณะสร้างความมีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการเล่นกีฬาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำให้มีพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด ณ เทอร์มินอล 21 โคราช
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

 

ข่าวประจำวันนายกเล็กโคราช เปิดการแข่งขัน“Mini Badminton Tournament” โคราชเมืองกีฬา