นายเล็กโคราช มอบแว่นตาให้กับเด็กที่มีปัญหาสายตา

วันที่ 29 ก.ย.66 เวลา 13.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดการอบรมโครงการคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางสายตาเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาสายตาและแก้ไขความผิดปกติทางสายตากับนักเรียนประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่หกและเฝ้าระวังเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะมีความผิดปกติทางสายตา ณ ห้องประชุม SK learning โรงเรียนสุขานารี
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ : ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันนายกเล็กโคราช มอบแว่นตาให้กับเด็กที่มีปัญหาสายตา