นายกเล็กโคราช ประชุมโครงการรถไฟความเร็วสูง

วันที่ 23 พ.ย 66 เวลา 10.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักช่าง และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือกับผู้รับจ้างโครงการรถไฟความเร็วสูง เรื่องปิดกั้นการจราจรในช่วงระยะเวลาก่อสร้างตอม่อสะพานรถไฟความเร็วสูง ช่วงทางข้ามทางรถไฟและท่อระบายน้ำ เพื่อให้การสัญจรสามารถใช้งานได้ตามปกติในช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเมืองย่า สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:เรื่อง/ภาพ

ข่าวประจำวันนายกเล็กโคราช ประชุมโครงการรถไฟความเร็วสูง