นายกเล็กโคราช ประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานครั้งที่ 7/2566

วันที่ 14 ธ.ค. 66 เวลา 14.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมประชุมคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2566 เพื่อพิจารณาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา ) สัญญาที่ 3-5 : งานโยธาสำหรับช่วงโคกกรวด – นครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักช่าง ชั้น 3 เทศบาลนครนครราชสีมา
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลฯภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันนายกเล็กโคราช ประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานครั้งที่ 7/2566