นายกเล็กโคราช ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครราชสีมา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันนายกเล็กโคราช ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 2566