นายกเล็กโคราช ต้อนรับ STGs Youth Camp ยัง ยั่ง ยืน

วันที่ 15 ส.ค.66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมต้อนรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นำคณะเยาวชนโครงการ STGs Youth Camp : ยัง ยั่ง ยืน เส้นทางท่องเที่ยวแบบ Low Carbon และกิจกรรม STGs ลด โลก เลอะ เพื่อให้เยาวชนสร้างสรรค์เส้นทางการท่องเที่ยวแบบ Low Canbon ณ โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค
หมายเหตุ: งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันนายกเล็กโคราช ต้อนรับ STGs Youth Camp ยัง ยั่ง ยืน