นายกเล็กโคราช ติวเข้มบุคลากรรู้เท่าทันกฎหมายท้องถิ่น ป้องทุจริตการปฏิบัติหน้าที่ราชการดูแลท้องถิ่น

วันที่ 8 สิงหาคม2566 เวลา 9.30 น. ที่โรงแรมรายาแกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายประเสริฐ  บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา พร้อมนายทวีศักดิ์  พันธุ์วิเศษศักดิ์ ปลัด ทน.นครราชสีมา ร่วมเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ทน.นครราชสีมา รุ่นที่ 1 “หลักสูตรการอบรมกฎหมายท้องถิ่น” โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา (สท.) ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ทน.นครราชสีมา รับฟังนายปฏิกรณ์  คงพิพิธ ผู้บริหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 3 นายประเสริฐ  เอมรื่น อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 3 และนายสรายุทธ  อุดมพร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา ได้ชี้แจงสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจ “กฎหมายท้องถิ่น” “กฎหมายปกครองและคดีอาญา” และ “กรณีศึกษา ป.ป.ช ชี้มูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ” พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาความรู้เพื่อบริการสาธารณะให้ประชาชนได้ถูกต้องและตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันนายกเล็กโคราช ติวเข้มบุคลากรรู้เท่าทันกฎหมายท้องถิ่น ป้องทุจริตการปฏิบัติหน้าที่ราชการดูแลท้องถิ่น