นายกเล็กโคราช จัดอบรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงวัย

วันที่ 20 ก.ค.66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมา
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันในภาคประชาชน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจการรับมือกับการหกล้ม และการออกกำลังกายที่เหมาะสมรวมทั้งการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยมีความสำคัญกับผู้สูงอายุ ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล
หมายเหตุ:งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันนายกเล็กโคราชจัดอบรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงวัย