นายกเล็กนครโคราชเอาจริง สั่งสถานบันเทิงทุกแห่งในเขตเทศบาลนครฯ ปรับปรุงอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายทันที หลังตรวจพบหลายแห่งยังบกพร่อง  หวั่นซ้ำรอยสัตหีบ

 นครราชสีมา-ช่วงค่ำวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายประเสริฐ  บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และชุดบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครฯ ออกตรวจตรากวดขันสถานบันเทิงภายในเขตเทศบาลนครฯ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิง และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการประเภทจัดแสดงดนตรี 4 แห่ง ได้แก่ โรงเหล้ามิตรภาพ – ร้านตะวันแดงสาดแสงเดือน – ร้านรูท99 และร้าน แฟตบอย ภายในโครงการซิตี้ลิงก์คอนโด เพื่อติดตามตรวจสอบมาตรการการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในสถานประกอบการ 

 

ประกอบด้วย ทางหนีไฟและสัญญาณแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ , การติดตั้งถังดับเพลิงในการฉีดสกัดเหตุไฟไหม้เบื้องต้น  ตลอดจน ระบบความปลอดภัยอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด ตามประเภทความปลอดภัยอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ.2555 โดยได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ต้องดำเนินการปรับปรุง  ควบคู่กับตรวจมาตรการการป้องกันโควิด 19 ของสถานบันเทิงเพิ่มเติม

 

ซึ่งจากการลงพื้นตรวจสถานบันเทิง พบว่ามี สถานบริการบางแห่งต้องปรับปรุงด้านความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้  อาทิ การตีเส้นสัญลักษณ์ทางเดิน-จุดทางออกหนีไฟ , ถังดับเพลิงบางแห่งยังไม่ครอบคลุมทุกจุดตามมาตรฐาน , เครื่องสำรองไฟไม่เพียงพอเมื่อไฟฟ้าดับ  เป็นต้น  ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้ว .

////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ข่าวประจำวันนายกเล็กนครโคราชเอาจริง สั่งสถานบันเทิงทุกแห่งในเขตเทศบาลนครฯ ปรับปรุงอาคารให้ถูกต้อง