นายกฯ เล็กโคราช สัมมนาประธานชุมชนในเขตเทศบาลฯ ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 7 ก.ค.66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2566 ณ สวนภูมิรักษ์ 2

หมายเหตุ : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันนายกฯ เล็กโคราช สัมมนาประธานชุมชนในเขตเทศบาลฯ