นายกฯ ประเสริฐ มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 76 ทุน

วันที่ 17 ก.พ. 65 เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธาน พร้อมด้วย นายสหพล กาญจนเวนิช รองนายกเทศมนตรี และ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน “โครงการเงินอุดหนุนปัจจัยพพื้นฐานนักเรียนยากจน” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 76 คน เป็นเงิน 65,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าพาหนะในการเดินทางแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 4

ขอบคุณที่มา : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ : ภาพ/ข่าว

ข่าวประจำวันนายกฯ ประเสริฐ มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 76 ทุน