“นายกฯ ประเสริฐ” นำคณะเทศบาลโคราช
ร่วมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายสหพล กาญจนเวนิช รองนายกเทศมนตรีฯ นายนัฏฐชัยฐ์  ธนกนกนนทณ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายอุทัย มิ่งขวัญ ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา (ส.ท.) ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวโคราช

ข่าวประจำวัน“นายกฯ ประเสริฐ” นำคณะเทศบาลโคราช ร่วมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565