“นายกฯ ประเสริฐ” นำคณะผู้บริหารเทศบาลโคราช อวยพรเทศกาลตรุษจีน “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้”

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วย นายไกรสีห์  หล่อธาราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีฯ นายชัชวาลย์ วงศ์จร รองนายกรัฐมนตรีฯ นาย วุฒิศักดิ์ ภาวะศิลป์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีฯ นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา (ส.ท.) ลงพื้นที่อวยพร เนื่องในโอกาสเทศกาล ตรุษจีน 2563 แด่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาล “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้”

ข่าวประจำวัน“นายกฯ ประเสริฐ” นำคณะผู้บริหารเทศบาลโคราช อวยพรเทศกาลตรุษจีน “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้”