นายกฯเล็ก โคราช ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการเพื่อลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

วันที่ 2 ม.ค. 67 เวลา 10.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการเพื่อลดอุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 -4 มกราคม 2567 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และให้บริการประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนในเขตเทศบาลและผู้ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดนครราชสีมา โดยมอบอาหาร เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ณ ทางเลี่ยงเมือง บายพาส ตรงข้ามโฮมโปร


งานประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันนายกฯเล็ก โคราช ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการเพื่อลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567