วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, ประธานชุมชน, คณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่อสม.ชุมชนเคหะชุมชนฯ 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนเคหะชุมชนฯ 1 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรที่พิการทางจิตใจ (ประเภท 4) เพื่อสอบถามความเป็นอยู่หรือความต้องการให้เทศบาลนครนครราชสีมา ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป

ข่าวประจำวันนายกฯเล็กโคราช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ