“นายกฯประเสริฐ” เร่งหาแนวทางจัดการผักตบชวาในเขตเมือง

วันที่ 12 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมหาแนวทางปฏิบัติการกำจัด จัดเก็บและแปรรูปผักตบชวา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน โดยมีรองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลและตัวแทนผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ข่าวประจำวันนายกฯประเสริฐ” เร่งหาแนวทางจัดการผักตบชวาในเขตเมือง