นายกฯประเสริฐ เตรียมความพร้อมทำบุญเมือง 555 ปี นครราชสีมา

วันที่ 16 มี.ค.66 เวลา 17.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการส่วนโยธา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาและประเพณี และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยสถานที่จัดงาน สมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี “ถนนสายวัฒนธรรม รากราสีมา นำสู่ ทาน ศีล ภาวนา” เพื่อเตรียมจัดสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบลานย่าโม ศาลาพิธี ให้มีความพร้อมในการจัดพิธีทำบุญ ตักบาตรพระภิกษุสามเณร 555 รูป “เสริมบุญ ตักบาตร นครราชสีมา 555 ปี วันที่ 18 มี.ค. 66 เวลา 05.55 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันนายกฯประเสริฐ เตรียมความพร้อมทำบุญเมือง 555 ปี นครราชสีมา