นายกฯประเสริฐ” มอบเงินสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลโคราช

วันที่ 23 ส.ค.65 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา มอบเงินสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครราชสีมา ที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสาธารณภัย ประจำปี 2565 ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค.65 ณ สถานีดับเพลิงจอมสุรางค์ยาตร์

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา:เรื่อง/ภาพ

ข่าวประจำวัน“นายกฯประเสริฐ” มอบเงินสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลโคราช