นายกฯประเสริฐ มอบทุนการศึกษา เด็กเรียนดี

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 64 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา มอบทุนการศึกษา ให้เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ซึ่งสามารถสอบผ่านการแข่งขัน ได้เข้ารับการศึกษาต่อในภาควิชา โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานได้สำเร็จ แต่ด้วยฐานะทางบ้านไม่พร้อม จึงขอสละสิทธิ์
แต่ทางด้าน นางวิรวี ขาวไชยมหา ผู้อำนวยการโรงเรียน เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) รองผอ. และ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ ได้นำเรียน ท่านนายกฯประเสริฐ ผ่าน น.ส.สุรีรัตน์ ธรรมโชติ ผอ.สำนักการศึกษา #เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อทราบเรื่อง นายกฯประเสริฐ จึงได้จัดหาทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนเด็กเยาวชนที่ตั้งไจเรียนมีผลการเรียนดีให้ได้ศึกษาต่อและมีอนาคตที่ดี มอบให้แก่ นางสาวจิรวดี โลสันเทียะ ที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี ในการนี้ท่านนายกฯประเสริฐ ได้กล่าวต่ออีกว่า หากมีเด็กนักเรียนท่านใด มีความสามารถ มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะไม่พร้อม #เรียนดีแต่ยากจน ทางเทศบาลนครฯ โดย นายกฯประเสริฐ ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่อีกด้วย
ข่าวประจำวันนายกฯประเสริฐ มอบทุนการศึกษา เด็กเรียนดี