นายกฯประเสริฐ ติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของเทศบาลโคราช

วันที่ 8 มี.ค.66 เวลา 10.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครนครราชสีมา ครั้ง 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการส่วนต่างๆของเทศบาลนครนครราชสีมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครนครราชสีมา

ขอบคุณ : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ :ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันนายกฯประเสริฐ ติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของเทศบาลโคราช