“นายกฯประเสริฐ”เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
ส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคี

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา เปิดการแข่งขัน”กีฬาฟุตซอล”ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา

การจัดการแข่งขันมีรุ่นอายุ 10 ปี 12 ปี 14 ปี 16 ปีตามลำดับ จำนวน 93 ทีม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาและเสริมสร้างประสบการณ์ในการแข่งขัน ให้เกิดความรักความสามัคคีกัน ในหมู่คณะสร้างความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำให้สุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ณ สนามกีฬากลางเทศบาล

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวัน“นายกฯประเสริฐ”เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคี