#นายกประเสริฐ สั่งลุย #คลองต้องสะอาด
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นำทีมผู้บริหารเทศบาล และ เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง #เทศบาลนครนครราชสีมา ลุยกำจัดวัชพืช พัฒนาคลองหลังตลาดนัดไนท์บ้านเกาะ โดยนำกำลังพล เครื่องจักร และเรือท้องแบน บูรณาการนำผักตบชวา วัชพืชและเศษขยะในลำคลอง พร้อมทำความสะอาดปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณลำคลองให้สะอาดสวยงาม และให้สามารถระบายน้ำได้อย่างคล่องตัว ช่วยแก้ปัญหา #น้ำท่วม อย่างยั่งยืน
โดยคลองระบายน้ำนี้เป็นลำน้ำที่ต่อเนื่องมาจากถนนมิตรภาพ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช และไปจรดถนนสุรนารายณ์ หน้าโรงแรมอิมพีเรียล มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
พร้อมเตรียมผลักดันในการพัฒนาสองฝั่งคลองให้เป็นช่องทางเดิน-วิ่ง #ออกกำลังกาย ปรับสภาพน้ำให้สะอาดขึ้น สามารถส่งเสริมให้เป็น #สวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต ตามนโยบาย #โคราชเมืองท่องเที่ยว ของนายกประเสริฐ
ข่าวประจำวันนายกประเสริฐ สั่งลุย คลองต้องสะอาด