#korat go มอบเตียงสนาม
วันที่ 18 ส.ค.64 เวลา 13.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่งคง พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบเตียงสนาม จากกลุ่ม KORAT GO เพื่อนำไปใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ฮุก 31 บายพาส

#งานประชาสัมพันธ์

ขอบคุณข้อมูล : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา

ข่าวประจำวันนายกประเสริฐ นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่าวปกครอง หัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่งคง พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบเตียงสนาม จากกลุ่ม KORAT GO เพื่อนำไปใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ฮุก 31 บายพาส