“นพ.วรรณรัตน์” แจ้งข่าวดี ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมกับ รพ.มหาราช เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน 1,000 คน ฉีดวันมหิดล 24 ก.ย.นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ ได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ว่า ทางโรงพยาบาลมีความประสงค์จะให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่ยังไม่เคยฉีด โดยไม่จำกัดอายุ และไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ในวันที่ 24 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นวัน “มหิดล”

โดยให้ทางศูนย์ฯ พิจารณาส่งรายชื่อ เลขบัตรประจำตัว และหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลนั้นๆ เพื่อให้เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช มีจำนวน 1,000 คน

ดังนั้น จึงขอประกาศให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัดซีนได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ดังกล่าว สามารถแจ้งรายชื่่อ หมายเลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ มาที่ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน
ซึ่งตั้งอยู่ที่เดียวกันกับพรรคชาติพัฒนา เลขที่ 222/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 063-756-4411 ,
083-939-6691 , 083-939-6694

ข่าวประจำวัน“นพ.วรรณรัตน์” แจ้งข่าวดี ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมกับรพ.มหาราช เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน 1,000 คน ฉีดวันมหิดล 24 ก.ย.นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช