ตำนานผ้าเงี่ยงนางดำ สูงเนิน เติมศักดิ์ศรี คนสูงเนิน ร่วมต้อนรับ “ไทยไฟท์ สูงเนิน” ได้ ‘ติ๊ก ชิโร่’ สวมใส่พรีเซนต์

ตำนานผ้าเงี่ยงนาดำ อ.สูงเนิน จากปี 2547 โดยการนำของ “นายนคร  กิติพูลธนากร” นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน (สมัยนั้น) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผ้าเงี่ยงนางดำ ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนผ้าทอของที่ไหน จึงได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนิน ขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าเงี่ยงนางดำให้คงอยู่สืบทอดต่อไปยังคนรุ่นหลัง

สมัยนายกฯ นคร กิติพูลธนากร ที่ออกพบประชาวบ้าน และเห็นผ้านุ่งของชาวสูงเนิน สะดุดตา จึงอยากติดตามรากเหง้าทางวัฒนธรรม คนลาว ผู้เคย อพยพและเดินทางมาตั้งถิ่นฐานในสูงเนิน ซึ่งปัจจุบันเป็นคนไทยและสังคมของสูงเนินเปลี่ยนไปมาก เป็นเขตอุตสาหกรรม จึงเกรงว่ามรดกชิ้นสำคัญจะเลือนหายไป ทางกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสูงเนิน จึงเริ่มก่อตั้งกลุ่มท้อผ้าเงี่ยงนางดำ สูงเนิน ขึ้นมา 20 กว่าปี ล้ม ลุก ตั้ง ต้น มาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นโอทอป และองค์ความรู้ที่ขยายและต่อยอด เป็นศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอของชุมชนสูงเนิน เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

วันที่ “บุษบา โชติจันทึก” ผอ.กองสวัสดิการสังคม และ “สมพงษ์ กัลยา” พัฒนาชุมชน สูงเนิน เล่า แรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่น ที่จะสานต่อผ้าทอเงี่ยงนางดำ ให้เดินคู่กับสังคมที่สูงเนิน โดยการสร้างนักทอกี่กระตุก เป็นคนรุ่นใหม่ สร้างรายได้ให้ พวกเขาสามารถ มีรายได้ เดือนหนึ่งสองหมื่น บาทขึ้นไปต่อคน ถือเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตของการจัดจำหน่ายในราคายุติธรรม กลายเป็นจุดขายที่มีลูกค้าเป็นคนจากทั่วประเทศที่ต่อคิวรอผลิตภัณฑ์ ผ้าเงี่ยงนางดำ ด้วยใจจดจ่อ เพลินไปกับสีสัน และลวดลายใหม่ๆ ที่จะเปิดสู่ตลาด

อัตลักษณ์ของ “ผ้าเงี่ยงนางดำ” เป็นผ้าฝ้าย ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นพกสีแดงซึ่งย้อมด้วยแก่นยอป่าหรือครั่ง สอดลายแนวตั้งด้วยด้ายมัดมัยสีแหลืองขาวย้อมมาจากแก่นขนุน
ส่วนที่สอง เป็นผ้าพื้นย้อมครามสอดเส้นด้ายสีแดง และส่วนที่สาม เป็นชายผ้าถุง ทอด้วยด้ายเป็นแถบลายขวางสีดำ ย้อมด้วยลูกมะเกลือหรือสีแดง เป็นผ้าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันของอำเภอสูงเนิน มากกว่า 100 ปีมาแล้ว สวมใส่สบาย ระบายอากาศดีไม่ร้อน สีไม่ตก ปัจจุบันมีการพัฒนาการทอผ้าเงี่ยงนางดำ เป็นลายขอพระราชทานเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เป็นที่ได้รับความนิยมมาก

ในงานชกมวย THAI FIGHT สูงเนิน 8 พ.ค.นี้ ทางกลุ่มทอผ้าเงี่ยงนางดำ สูงเนิน ได้นำมาผ้าเงี่ยงนางดำสีแสด สีประจำจังหวัดนครราชสีมา และผ้าทอลายขอมาตัดชุดออกแบบเป็นไทยประยุกต์ให้ศิลปินดัง “ติ๊กชีโร”มนัสวิน นันทเสน ลูกหลานย่าโม สวมใส่ขึ้นร้องเพลง บนเวทีมวย THAI FIGHT สูงเนิน ด้วยบทเพลง “ตนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน” เพลงที่ติ๊กชีโร แต่งให้กับศูนย์ตนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน เพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชในการร่วมแรง ร่วมใจ ด้วยความรักสามัคคี ช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยาม และยังเป็นการส่งกำลังใจให้มีความสุข รอยยิ้ม ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นเมืองมรดกโลก เมืองจีโอพาร์ค เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประจำวันตำนานผ้าเงี่ยงนางดำ สูงเนิน เติมศักดิ์ศรี คนสูงเนิน ร่วมต้อนรับ “ไทยไฟท์ สูงเนิน” ได้ ‘ติ๊ก ชิโร่’ สวมใส่พรีเซนต์