ตลาดนัดเทศบาลโคราช กระจายรายได้ชุมชน

วันที่ 9 พ.ย.65 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงเยี่ยมชมตลาดนัดเทศบาลที่จัดขึ้นทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ขอบคุณที่มา  : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ :ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันตลาดนัดเทศบาลโคราช กระจายรายได้ชุมชน