ชุมชนคริสต์ โคราช ปลุกเสกพืชผล พรมน้ำมนต์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอบพระคุณพระเจ้าหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว

 นครราชสีมา วันนี้ (10 มกราคม 2565)    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หมู่บ้านโนนแก้ว ตำบลตะโก  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  วัดนักบุญเทเรซาบ้านโนนแก้ว   ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์ มีชาวบ้านในหมู่บ้านที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก  มาชุมนุมกันตามความเชื่อประกอบพิธีขอบพระคุณพระเจ้า หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ตามธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆปี โดยมี บาทหลวงสุเทพ วนพงศ์ทิพากร  เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา องค์ปัจจุบัน นำชาวบ้านประกอบพิธี  ซึ่งปีนี้เกษตรกรของหมู่บ้านโนนแก้ว ได้รับผลผลิตข้าวมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา  ทางวัดจึงมีพิธีปลุกเสกพืชพันธุ์ปลุกเสกยานพาหนะ และอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ  ให้กับชาวบ้านตามความเชื่อ ที่บริเวณหน้าวัดนักบุญเทเรซาบ้านโนนแก้ว  เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในชุมชน และเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตงอกงาม โดยใช้โดรนบินขึ้นพรมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ลงบนเมล็ดพันธ์ข้าว อุปกรณ์การเกษตร ตลอดจน ยานพาหนะ ทั้งรถไถ รถยนต์ และรถมอเตอร์ไซค์

 ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า บาทหลวงสุเทพ วนพงศ์ทิพากร  เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซาบ้านโนนแก้ว     ได้กล่าวอวยพรและขอบคุณ สภาภิบาลวัด  คณะครูผู้ช่วยพิธีกรรม และพี่น้องสัตบุรุษ ทุกคน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2565  และในโอกาสที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี มาร่วมประกอบประเพณีตามความเชื่อของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ในครั้งนี้ .

/////////////////////  ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

           

ข่าวประจำวันชุมชนคริสต์ ปลุกเสกพืชผล พรมน้ำมนต์พันธุ์ข้าว ขอบพระคุณพระเจ้าหลังเก็บเกี่ยว