ชาวโคราชดีใจ จะได้เปลี่ยนที่ สปก.เป็นโฉนด หวังถ่ายโอนให้ลูกได้ และขายได้ในอนาคต

นครราชสีมา – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร หรือ คปก.มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดย คปก.ได้กำหนดให้เกษตรกรที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม ให้มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ออกโฉนดได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.66 เป็นต้นไป โดยสามารถยื่นด้วยตนเอง ณ ส.ป.ก.จังหวัด, ศูนย์บริการประชาชน หรือผ่านระบบบริการออนไลน์ของ ส.ป.ก. www.alro.go.th ซึ่งล่าสุดวันนี้ (20 ธ.ค.66) ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 4,000 ราย เนื้อที่กว่า 40,000 ไร่ ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด วันนี้ (20 ธันวาคม 2566) เวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสอบถามประชาชนที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ในเขต ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเขตที่มีที่ดิน ส.ป.ก.จำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งของ อ.เมืองนครราชสีมา พบว่าประชาชนหลายคนที่ติดตามข่าวต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่จะได้ไปลงทะเบียนแจ้งเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก.เป็นโฉนด อย่างเช่นนางรัชนีย์ กัลป์ยาณรุจ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 138 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา บอกว่า ครอบครัวของตนเองครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.อยู่หลายแปลง โดยที่ดินเป็นชื่อของสามี และได้แบ่งให้ลูกไปแล้ว 2 คน เหลือลูกอีก 2 คนยังไม่ได้แบ่ง เนื่องจากไม่ได้เป็นเกษตรกร ทำให้ตอนนี้เหลือที่ดิน ส.ป.ก.อยู่จำนวน 35 ไร่ ติดถนนลาดยาง ปัจจุบันปลูกมันสำปะหลัง เมื่อทราบข่าวว่าทางรัฐบาลได้มีการให้ไปลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก.เป็นโฉนด ก็รู้สึกดีใจมาก เพราะจะทำให้สามารถนำมาแบ่งให้กับลูกอีก 2 คนได้ ขณะเดียวกันก็หวังว่าในอนาคตที่ตนเองอายุมากจนไม่สามารถทำการเกษตรกร ก็จะได้นำไปขายเพื่อนำเงินมาเลี้ยงชีพในช่วงบั้นปลายชีวิต จะได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

ด้านนางสุกันยา ละหารนอก อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นลูกสาวของนางรัชนีย์ฯ ได้พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูที่ดินของตนเอง ซึ่งเป็นที่ ส.ป.ก.ที่นางรัชนีย์ฯ ผู้เป็นแม่แบ่งให้เนื้อที่ 8 ไร่ อยู่ริมถนนทางหลวงชนบท ติดกับหมู่บ้าน ปัจจุบันปลูกมันสำปะหลังได้กว่า 5 เดือนแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นที่ดินที่มีเนื้อที่แปลงสวย เพราะติดถนนลาดยาง น้ำประปา ไฟฟ้าเข้าถึง เดินทางไปมาสะดวก ปัจจุบันที่ดินลักษณะนี้ถ้าเป็นที่ดินโฉนดจะมีการซื้อขายกันอยู่ที่ไร่ละกว่า 4 ล้านบาทกันเลยทีเดียว โดยนางสุกันยาฯ กล่าวว่า หลังจากที่ทราบข่าวว่ารัฐบาลเปิดโอกาสให้สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก.เป็นโฉนดได้ ตนเองก็รู้สึกดีใจมาก และกำลังเตรียมที่จะลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยตนเองนั้นได้รับที่ดินมรดกจากพ่อ มาเนื้อที่ 8 ไร่ ปัจจุบันปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียว ถ้าได้เป็นที่ดินโฉนดแล้วก็คงจะปลูกมันสำปะหลังเหมือนเดิม เพราะตนเองเป็นเกษตรกรมาตลอด ไม่เคยไปทำอาชีพอื่นเลย แต่ถ้าในอนาคต มีคนมาเสนอราคาซื้อที่สูงๆ ก็อาจจะแบ่งขายไปบางส่วน เพื่อนำเงินที่ขายได้มาต่อยอดอย่างอื่นได้อีก.

////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ข่าวประจำวันชาวโคราชดีใจ จะได้เปลี่ยนที่ สปก.เป็นโฉนด