บรรยากาศชาวบ้านเสิงสางแห่เข้าคิวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคึกคัก กว่า 1 พันคน

นครราชสีมา – วันนี้ 5 กันยายน  2565ที่ หอประชุมอำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา ประชาชนชาวอำเภอเสิงสาง ให้ความสนใจเดินทางมาที่จุดรับลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565 ซึ่งทางอำเภอต่างๆ นั้นจัดให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนโดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลเสิงสาง 3 หมู่บ้านสนใจมาลงทะเบียนกันในช่วงเช้าเป็นจำนวนมาก มีทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปสนใจมาลงทะเบียนกว่า 1,000 คน ซึ่งบางคนนั้นเดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะมาเข้าแถวรอคิวในการลงทะเบียน

นางกัลยาณี แซ่กัง ชาวบ้านหมู่ 2 บ้านสระประทีป ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เดินทางมาลงทะเบียนที่จุดบริการแห่งนี้ บอกว่าตนเองนั้น หลังจากทราบว่าทางลัดได้เปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่ตนเองจึง เดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565 ที่จุดบริการแห่งนี้ ซึ่งวันนี้มีการเปิดให้ลงทะเบียนทั้งรายเก่าและรายใหม่ แต่ส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นรายใหม่ ตนเองนั้นก็หวังว่าจะได้รับการพิจารณาในการลงทะเบียนครั้งนี้อีกครั้ง.

///ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา

ข่าวประจำวันชาวบ้านเสิงสางแห่ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คึกคัก