ชาวบ้านบัวใหญ่เดือดร้อน ทางลอดใต้รางรถไฟน้ำท่วมขังหลังฝนหลงฤดูตกหน้าแล้ง เครื่องสูบน้ำไม่ทำงานวอนหน่วยงานรับผิดชอบเร่งแก้ไขก่อนเข้าฤดูฝน

 นครราชสีมา – วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2565) ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านบ้านไร่ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หลังได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางอุโมงค์ทางลอดใต้รางรถไฟในโครงการรถไฟทางคู่ชุมทางจิระ-ขอนแก่น หลังจากเกิดฝนหลงฤดูตกลงมาในพื้นที่ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังภายในอุโมงค์ทางลอดลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร โดยปั๊มน้ำอัจฉริยะที่ติดตั้งไว้ด้านบนก็ไม่ทำงาน ทำให้ชาวบ้านต้องใช้เส้นทางสัญจรด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์หลายคันที่ถูกน้ำท่วมถึงปลั๊กหัวเทียนทำให้เครื่องยนต์ดับไม่สามารถขับขี่ต่อได้

ซึ่งจากการลงพื้นที่พบกับคุณตาทองดี ผลาผล หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เปิดเผยว่า เมื่อ 2-3 วันที่แล้วได้เกิดฝนตกลงมาในพื้นที่ ทำให้น้ำไหลเข้ามาท่วมขังอยู่ภายในทางลอด ตนเองขับขี่รถซาเล้งแบบสามล้อพ่วงข้างลงมาใช้ทางลอดเพื่อเดินทางข้ามไปนาที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เมื่อขับขี่ผ่านตรงจุดน้ำท่วมก็ได้ทำให้เครื่องยนต์ของรถจักยานยนต์ดับ ต้องเข็นขึ้นทางที่มีความลาดชันเพื่อนำรถไปซ่อม ได้รับความยากลำบากเป็นอย่างมาก วันนี้เมื่อมาเห็นว่าน้ำยังคงท่วมขังอยู่เป็นวันที่ 2 ตนเองจึงไม่กล้านำรถลงมาใช้เส้นทางลอดนี้อีก จึงได้น้ำรถมาจอดไว้ด้านบนแล้วเดินเท้าไปนาแทน พร้อมวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งเข้าแก้ไข

โดยทางลอดใต้รางรถไฟในโครงการรถไฟทางคู่ชุมทางจิระ-ขอนแก่น ก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรทดแทนทางตัดผ่านรางรถไฟเดิมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสการเรียกร้องให้มีการแก้ไขแบบการก่อสร้างเนื่องจากภาคประชาชนเล็งเห็นแล้วว่าน่าจะส่งผลกระทบกับการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชนโดยทั่วไป แต่การรถไฟฯก็ยังคงยืนยันก่อสร้างตามเดิมจนเปิดใช้งานและก็พบปัญหากระทบกับชุมชนโดยรอบโครงการตามที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ตลอดระยะเวลาที่เปิดใช้งานโครงการมาโดยยังไม่มีการแก้ไขใดๆที่เป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้สิ้นสุดสัญญารับประกันการก่อสร้าง 2 ปี อยู่ในระหว่างการถ่ายโอนทางลอดและสะพานทางข้ามให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบดูแล พอเมื่อเกิดปัญหาขึ้นทำให้การติดต่อประสานงานเข้าซ่อมแซมแก้ไขต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน ส่งผลทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนดังเช่นที่ปรากฏนี้.

////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ข่าวประจำวันชาวบ้านบัวใหญ่เดือดร้อน ทางลอดใต้รางรถไฟน้ำท่วมขัง วอนหน่วยงานรับผิดชอบ