ชาวนาพิมายโอด น้ำไหลหลากท่วมนาข้าวนับพันไร่ และพื้นที่เกษตรอื่นๆ เสียหาย เหตุฝนตกมวลน้ำสะสมหลายพื้นที่ ไหลหลากลงลำมูลที่ อ.พิมาย

นครราชสีมา-วันนี้ (23 กันยายน 2564) เขื่อนพิมาย ภายใต้การดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ยังคงได้เปิดประตูระบายน้ำทั้งหมด 6 บาน เพื่อระบายน้ำเหนือเขื่อนไปยังพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่อง เพราะช่วงนี้พื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงอำเภอพิมาย มีฝนตกติดต่อกันแทบทุกวัน ทำให้มีมวลน้ำสะสมทั้งในลำน้ำธรรมชาติ และในพื้นที่ลุ่มน้ำจำนวนมาก ซึ่งมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอปักธงชัย ได้ไหลหลากมายังพื้นที่อำเภอโชคชัย ผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียติ อำเภอจักราช และมาลงลำน้ำมูลที่อำเภอพิมาย

ซึ่งล่าสุด พบว่า มวลน้ำได้หลากเข้าท่วมนาข้าวกว่า 1,000 ไร่ ที่บ้านใหม่ไทรงาม ม.16 ต.ในเมือง อ.พิมาย แล้ว เนื่องจากพื้นที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล ทางด้านท้ายเขื่อนพิมาย โดยนายคำ อุ่นใจ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 415 ม.2 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า มีที่นาอยู่ใน ม.16 บ้านใหม่ไทรงาม ปลูกข้าวนาปี เป็นข้าวมะลิ 40 ไร่ถูกน้ำท่วมจนหมด และปลูกอ้อย 5 ไร่ กับข้าวโพดอีก 1 ไร่ ก็ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร และระดับน้ำยังคงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปกติสถานการณ์น้ำไหลหลากเข้าสู่ตัวเขื่อนพิมาย จะมาจากหลายลุ่มน้ำด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นลุ่มลำตะคอง ลุ่มลำพระเพลิง และลุ่มน้ำลำเชียงไกร ไหลมาลงลำน้ำมูลเหนือเขื่อนพิมาย ซึ่งทางเขื่อนจะปิดระลายน้ำออกลงลำมูลพื้นที่ท้ายเขื่อนเป็นประจำ หากระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูง

///ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ข่าวประจำวันชาวนาพิมายโอด น้ำไหลหลากท่วมนาข้าวนับพันไร่