“ชาติพัฒนา”จัดประชุมใหญ่ประจำปี 23 เม.ย.นี้
ปรับแผนยุทธศาสตร์พรรค เสนอทางออกประเทศภายหลังการเลือกตั้ง

จับตาวาระ! ชพน.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันที่ 23 เม.ย.นี้ รับทราบรายงานประจำปี – แผนยุทธศาสตร์พรรค-เสนอทางออกของประเทศภายหลังการเลือกตั้ง 

วันที่ 21 เมษายน 2565 พรรคชาติพัฒนา นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในวันเสาร์ ที่ 23 เมษายนนี้ จะมีการประชุมใหญ่สามัญพรรคชาติพัฒนา ประจำปี 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วาระสำคัญ คือ จะมีการเสนอให้สมาชิกพรรคให้ความเห็นชอบงบการเงิน รายงานการดำเนินกิจการของพรรค และแก้ไขข้อบังคับพรรค โดยจะมีการปรับปรุงโครงสร้างของพรรค โดยยกเลิกตำแหน่งประธานที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาของพรรค และให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี มาทำหน้าที่แทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพรรคชาติพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ของโลก และภายในประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชนและส่วนรวมให้ประสบความสำเร็จ
 
และจะมีการแต่งตั้งตำแหน่งประธานพรรคโดยให้ที่ประชุมใหญ่ ให้ความเห็นชอบ ตำแหน่งประธานพรรคจะเป็นประธานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน เพื่อจัดทำนโยบายและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของพรรคชาติพัฒนาให้ทันกับการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและสร้างความอยู่ดี กินดี ให้กับพี่น้องประชาชน  

นอกจากนี้ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรค จะได้นำเสนอสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองภายใต้หัวข้อ “ทางออกของประเทศภายหลังการเลือกตั้ง” ต่อที่ประชุมสามัญพรรคในครั้งนี้ด้วย.

ข่าวประจำวัน“ชาติพัฒนา”จัดประชุมใหญ่ประจำปี 23 เม.ย.นี้ ปรับแผนยุทธศาสตร์พรรค เสนอทางออกประเทศภายหลังการเลือกตั้ง