ชพน.ส่ง “ญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์” เบอร์ 1 ชิงเลือกตั้งซ่อมส.ท.เขต 2 โคราช

            วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 07.30 น.พรรคชาติพัฒนาได้นำผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา (ส.ท.) เขต 2 นายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ เดินทางไปกราบไหว้ขอพรอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในการสู้ศึกเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา (ส.ท.) เขต 2 ที่ทางเทศบาลนครนครรราชสีมาได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมาในเขต 2 แทนตำแหน่งเดิม จำนวน 1 คน นำทีมโดย นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และกลุ่มส.ท.พรรคชาติพัฒนา มาให้กำลังใจกันอย่างคึกคัก

            ต่อมาเมื่อเวลา 08.00 น.นายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ได้เดินทางไปที่สถานที่รับสมัคร ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 5 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เทศบาลนครนครราชสีมา พร้อมกับกลุ่มส.ท.พรรคชาติพัฒนาและประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมาก

             ด้าน นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครราชสีมา ได้เดินทางมาสังเกตุการณ์ในการจับสลากเลือกเบอร์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล

ในการจับสลากครั้งนี้ ปรากฎว่าผู้สมัคร นายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ จับได้เบอร์ 1

             หลังจากนั้น นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ได้เดินทางมาให้กำลังใจ นายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ ผู้สมัคร เบอร์ 1 พร้อมยกมือชูหมายเลข 1 ในการเลืกตั้งครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศคึกคักไปด้วยกลุ่มส.ท.พรรคชาติพัฒนาและประชาชนพี่น้องชาวโคราชนำดอกไม้มาให้กำลังใจผู้สมัครจำนวนมาก

               ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมาในเขต 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่) ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 5 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เทศบาลนครนครราชสีมา และกำหนดวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น.

ข่าวประจำวันชพน.ส่ง “ญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์” เบอร์ 1 ชิงเลือกตั้งซ่อมส.ท.เขต 2 โคราช