ชพก.แจ้งย้ายเรือนจำกลางโคราช ออกนอกเมือง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตคนโคราช

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น.นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนากล้า อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 ประเด็นขอหารือเรื่องย้ายเรือนจำกลางนครราชสีมาออกไปนอกเมืองโคราช เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และพี่น้องชาวโคราช ในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว สร้างปอดแห่งใหม่ให้แก่คนโคราช

เนื่องจากปัจจุบันเรือนจํากลางนครราชสีมาและเรือนจําพิเศษนครราชสีมา ซึ่งเรือนจํากลางนครราชสีมา มีฐานะเป็นเรือนจําประจําเขต 3 มีหน้าที่รับผู้ต้องขังรายวันตามปกติแล้ว ยังจะต้องรับผู้ต้องขังที่ป่วยมารักษาตัว และผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษสูงเกินกว่าอํานาจการควบคุมของเรือนจําอื่นอีก 17 แห่งในภาคอีสาน ทำให้เรือนจํากลางนครราชสีมา มีผู้ต้องขังล้นเรือนจําสูงถึง 347 คน จากความจุ 3,000 คนเศษ ของเรือนจําตามปกติ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อสุขอนามัย สวัสดิภาพของผู้ต้องขัง และระบบการบริหารจัดการของเรือนจําเป็นอย่างมาก

ในกระบวนมาตรการต่างๆ จากการแก้ไข มีหนทางหนึ่งที่จะแก้ไขเรื่องนี้ก็คือ การย้ายเรือนจําออก ไปนอกเมืองโคราช ซึ่งทางธนารักษ์และจังหวัดนครราชสีมา พร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้วยการจัดหาที่ราชพัสดุรองรับการก่อสร้างเรือนจําแห่งใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมือง 30 กิโลเมตร บนพื้นที่หนึ่งร้อยไร่เศษ เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อเทียบกับพื้นที่ 33 ไร่ในปัจจุบัน ถ้ามีการย้ายเรือนจําออกไปนอกเมืองแล้ว เทศบาลนครนครราชสีมาก็สามารถที่จะขอใช้พื้นที่ดังกล่าวนี้ มาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว สร้างปอดแห่งใหม่ให้แก่คนโคราช

ฉะนั้น ตนขอความกรุณาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้โปรดพิจารณาจัดสรรงบประมาณ มาเพื่อการย้ายเรือนจํากลางนครราชสีมาออกไปนอกเมือง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และพี่น้องชาวโคราชต่อ ไปด้วย

ข่าวประจำวันชพก.แจ้งย้ายเรือนจำโคราช ออกนอกเมืองเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต