ชพก.เร่งรัฐเปิดมอเตอร์เวย์ โคราช และโครงข่ายมอเตอร์ทั่วไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวโคราชเมือง 3 มรดกโลก

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น.นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนากล้า อภิปรายในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)​ ในประเด็นเห็นด้วยกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จะรื้อโครงสร้างราคาพลังงาน ให้ราคาพลังงานทุกชนิดถูกลง เพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน และลดต้นทุนทั้งเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะเวลานี้เรามีสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ที่สัดส่วนที่ค่อนข้างต่ําประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น ในขณะที่เรามีสัดส่วนของการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแก๊สธรรมชาติอยู่ในสัดส่วนที่สูงถึง 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ หากนำมาเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้า จากสองแหล่งนี้จะพบว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนมีราคาเพียงประมาณสองบาทเศษต่อยูนิต ในขณะที่ต้นทุนค่าผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติที่นําเข้าจากต่างประเทศ มีต้นทุนสูงถึงสี่บาทเศษ เรียกว่าสูงกว่าเท่าตัวร้อยเปอร์เซ็นต์

ดังนั้น ถ้าสามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็ลดสัดส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติจะทําให้ราคาต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าถูกลง
ก็จะส่งผลต่อราคาไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนถูกลงตามมาด้วย

นอกจากนี้ อยากให้รัฐบาลได้เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นให้มีความพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ล่าสุด องค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองให้อุทยานธรณีโคราช หรือโคราชจีโอพาร์ค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นอุทยานธรณีโลก หรือ โคราช ยูเนสโก โกลบอล จีโอพาร์ค (Korat UNESCO Geopark) ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาที่สําคัญแห่งหนึ่งที่มีการขุดค้นพบซากดึกดําบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น ไม้กลายเป็นหิน ไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ ช้างสี่งา และสัตว์ดึกดำบรรพ์ร่วมสมัยอื่นๆ เช่น เสือ แรด ฮิปโป ยีราฟ จระเข้ ปลา และเต่า เป็นต้น ส่งผลจังหวัดนครราชสีมามีสถานะเป็นจังหวัดที่ยูเนสโก ให้การรับรองพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม มี 3 แห่งด้วยกันในจังหวัดเดียวกันคือ 1.ป่าดงดิบสมบูรณ์ ดงพญาเย็น เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง. 2.เขตสงวนชีวมณฑล ป่าดิบแล้ง สแกราช อําเภอปักธงชัย 3.อุทยานธรณีโลกโคราช ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 5 อําเภอ ได้แก่ ปากช่อง, สีคิ้ว,สูงเนิน,ขามทะเลสอ, เฉลิมพระเกียรติ และอําเภอเมือง ดังนั้น จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามมงกุฎ หรือทริปเปิลคราวน์ซิตี้ สิ่งเดี่ยวในโลกที่มีเพียงสี่ประเทศเท่านั้น ได้แก่ อิตาลี เกาหลีใต้ จีน และประเทศไทย

ฉะนั้น อยากฝากให้รัฐบาลได้พิจารณาเร่งรัดจัดงบประมาณมาพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ และได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวโลกได้รับรู้ ว่าเรามีเมืองสามมงกุฎอยู่ที่ประเทศไทย เปิดถนนสายท่องเที่ยวยูเนสโก หรือ ยูเนสโก รูท ให้ทั่วโลกได้รู้จัก

นายแพทย์วรรณรัตน์ กล่าวว่าสําหรับนโยบายของรัฐบาลที่จะลงทุนในโครงการก่อสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้งทางถนน ทางน้ํา ทางราง ทางอากาศ เพื่อเปิดประตูค้าขาย และเปิดโอกาสของประเทศนั้น อยากจะฝากรัฐบาลได้พิจารณาสร้างถนนมอเตอร์เวย์ ทั่วทิศ ทั่วไทย ในเส้นทางหลักที่สําคัญของประเทศ เช่น ภาคเหนือ สายบางปะอิน – เชียงราย, ภาคใต้สาย นครปฐม-เพชรบุรี -สุไหงโกลก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา – หนองคาย ซึ่งมีระยะทางประมาณสองพันกิโลเมตร โดยที่รัฐบาลอาจจะลงทุนเองหรือร่วมทุนกับเอกชนในลักษณะพีพีจี
สุดท้าย ฝากให้รัฐบาลได้เร่งรัดดําเนินการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-โคราช ให้แล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ภายในปีนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชน ชาวโคราช และชาวอีสานต่อไป

ข่าวประจำวันชพก.เร่งรัฐเปิดมอเตอร์เวย์ โคราช และโครงข่ายมอเตอร์เวย์ทั่วไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวโคราชเมือง 3 มรดกโลก