ชาติพัฒนากล้าพร้อมร่วมมือรัฐบาล ผ่านงบฯ 2567 เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค , นายประสาท ตันประเสริฐ เลขาธิการพรรค , ดร.อรัญ พันธุมจินดา ผู้อำนวยการพรรค เดินทางไปร่วมประชุมหารือกับท่านนายกรัฐมนตรี และแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

เพื่อหารือเรื่องการเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยจะเริ่มพิจารณาในวันพุธที่ 3 มกราคม 2567 ใช้เวลาอภิปราย 43 ชั่วโมง และจะมีการลงมติวาระที่หนึ่งในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567

สส.ของพรรคชาติพัฒนากล้า จะร่วมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อไป

ข่าวประจำวันชพก.พร้อมร่วมมือรัฐบาลผ่านงบฯ 2567เพื่อประโยนช์ ของพี่น้องประชาชน