ฉุดไม่อยู่ พุ่งแรง ติดเชื้อเพิ่ม 17,669 ราย เสียชีวิต 165 ราย

ศบค.รายงานสถานการณ์โควิด 19 วันนี้ ตัวเลขสูงขึ้นไม่หยุด ผู้ติดเชื้อใหม่ 17,408 ราย ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 261 ราย รวมผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17,669 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 9,798 ราย หายป่วยสะสม 343,066 ราย ผู้ป่วยสะสม 532,167 ราย
เสียชีวิต แรงไม่แพ้กัน วันนี้ 165 ราย
….
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทย
เดือนกรกฎาคม 2564
4 – 5,916 คน เสียชีวิต 44 ราย
5 – 6,166 คน เสียชีวิต 50 ราย
6 – 5,420 คน เสียชีวิต 57 ราย
7 – 6,519 คน เสียชีวิต 54 ราย
8 – 7,058 คน เสียชีวิต 75 ราย
9 – 9,276 คน เสียชีวิต 72 ราย
10 – 9,326 คน เสียชีวิต 91 ราย
11 – 9,539 คน เสียชีวิต 86 ราย
12 – 8,656 คน เสียชีวิต 80 ราย
13 – 8,685 คน เสียชีวิต 56 ราย
14 – 9,317 คน เสียชีวิต 87 ราย
15 – 9,186 คน เสียชีวิต 98 ราย
16 – 9,692 คน เสียชีวิต 67 ราย
17 – 10,082 คน เสียชีวิต 141 ราย
18 – 11,397 คน เสียชีวิต 101 ราย
19 – 11,784 คน เสียชีวิต 81 ราย
20 – 11,305 คน เสียชีวิต 80 ราย
21 – 13,002 คน เสียชีวิต 108 ราย
22 – 13,655 คน เสียชีวิต 87 ราย
23 – 14,575 คน เสียชีวิต 114 ราย
24 – 14,260 คน เสียชีวิต 119 ราย
25 – 15,335 คน เสียชีวิต 129 ราย
26 – 15,376 คน เสียชีวิต 87 ราย
27 – 14,150 คน เสียชีวิต 118 ราย
28 – 16,533 คน เสียชีวิต 133 ราย
29 – 17,669 คน เสียชีวิต 165 ราย
ข่าวประจำวันฉุดไม่อยู่ พุ่งแรง ติดเชื้อเพิ่ม 17,669 ราย เศร้าเสียชีวิตเพิ่ม 165 ราย