คุมไม่อยู่ ! 9 คลัสเตอร์ใหญ่โคราช พบติดเชื้อเพิ่ม ขณะที่โรงงานไก่และแปรรูปไก่ พบเชื้อกระจายสู่นอกโรงงานไม่หยุด ผู้ว่าฯ เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงทุกพื้นที่ที่เชื่อมโยงคลัสเตอร์ จำกัดวงแพร่ระบาดโดยเร็ว

 นครราชสีมา-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้( 20สิงหาคม 2564) น่าเป็นห่วง โดยศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์ว่า  โดยยอดผู้ป่วยรายใหม่วันนี้อยู่ที่ 453 ราย  ซึ่งเป็นการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 301 ราย และติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่จังหวัด 152 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 15,914 รายแล้ว โดยรักษาหาย 9,515 ราย  ยังรักษาตัวอยู่  6,283 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 5 ราย   รวมเสียชีวิตสะสม 116 ราย  ซึ่งผู้เสียชีวิต 5 รายล่าสุด มีประวัติติดเชื้อมาจากพื้นที่เสี่ยง 2 ราย และอีก 3 ราย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่

ทั้งนี้ ทางจังหวัดฯ ได้เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้ได้โดยเร็ว ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่ 2,112,381 ราย  โดยล่าสุด ฉีดวัคซีนเข็มแรก 474,130 ราย หรือ 22.45 % และเข็มที่ 2 อีก 187,210 ราย หรือคิดเป็น 8.86 %  รวมฉีดวัคซีนไปแล้ว  661,340 โดส  ซึ่งถือว่าการดำเนินมาตรการป้องกัน ยังทำได้ช้า เนื่องมาจากจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา มีน้อย ยังไม่เพียงพอระดมฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   ขณะเดียวกัน ด้านมาตรการควบคุมโรค ยังไม่ประสบผลเท่าที่ควร โดยมี 9 คลัสเตอร์ที่ยังคุมไม่อยู่  ทำให้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งได้แก่

1.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่  ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย พบพนักงานติดเชื้อ 395 ราย และแพร่เชื้อไปยังครอบครัวกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง อีก 17 ราย รวมพบผู้ป่วยในคลัสเตอร์นี้จากเดิม 384 ราย เพิ่มเป็น 412 รายแล้ว  และยังเหลือพนักงานรอผลตรวจเชื้ออยู่อีก 199 ราย  กับมีกลุ่มเสี่ยงอีกหลายพันคน แพร่เชื้อเป็นวงรอบที่ 2 สู่สมาชิกในครอบครัวกระจายระบาดในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอโชคชัย ครบุรี ปักธงชัย วังน้ำเขียว พิมาย สูงเนิน เสิงสาง หนองบุญมาก คง จักราช โนนไทย พระทองคำ และอำเภอเมืองนครราชสีมา

2.คลัสเตอร์ โรงงานแปรรูปไก่อีกแห่ง ใน ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย  พบการแพร่กระจายเชื้อเพิ่มในกลุ่มพนักงาน และพนักงานสัมผัสเสี่ยงสูง  เป็น 53 คนแล้ว และยังกระจายเชื้อเป็นวง 2 ไปสู่คนในครอบครัว หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง อีก 11 คน รวมพบผู้ป่วยในคลัสเตอร์นี้ จากเดิม 53 ราย เพิ่มเป็น 64 ราย

3.คลัสเตอร์ บริษัทคาร์กิลมีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต.กระโทก อ.โชคชัย พบพนักงานติดเชื้อ 419 ราย แพร่เชื้อไปยังครอบครัวกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง อีก 34 ราย ใน 10 อำเภอ ได้แก่ อ.โชคชัย โนนไทย จักราช หนองบุญมาก เสิงสาง ครบุรี วังน้ำเขียว ปักธงชัย พระทองคำ และ อ.เมืองนครราชสีมา  รวมพบผู้ป่วยในคลัสเตอร์นี้ จากเดิม  440 ราย  เพิ่มเป็น 453 ราย ทั้งนี้ เป็นพนักงาน 41 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย ที่ป่วยติดเชื้อขณะอยู่ใน BBS หรือ Bubble and  Seal ของโรงงาน 

4.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปสุกร (เบทาโกร) อ.ปักธงชัย จากเดิมพบพนักงานในโรงงานติดเชื้อ 1 ราย แต่หลังตรวจเชิงรุก พบพนักงานติดเชื้อเพิ่มเป็น 32 ราย  และมีญาติพนักงานติดเชื้อ อีก 1 ราย ทำให้คลัสเตอร์นี้มีผู้ติดเชื้อรวม 33 ราย  เหลือพนักงานอีก 37 รายรอผลการตรวจเชื้อ

5.คลัสเตอร์ บริษัทคาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย   โดยพนักงานที่ติดเชื้อรายแรก แพร่เชื้อให้เพื่อนร่วมงานในแผนก และต่างบริษัท รวมทั้งแพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัวและเพื่อนบ้านใน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.หนองบุญมาก  โชคชัย ครบุรี วังน้ำเขียว และ อ.เมืองนครราชสีมา  ทำให้มีพนักงานติดเชื้อแล้ว 27 ราย และระบาดวง 2 ไปยังคนในครอบครัวอีก 4 ราย  รวมมีผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์จากเดิมแค่ 18 ราย เพิ่มเป็น 31 ราย

6.คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง บริษัทB.S.Y.ที่ หมู่ที่ 1 ต.นากลาง อ.สูงเนิน โดยพบพนักงานทั้งหมด 735 ราย  ติดเชื้อมากถึง 404 รายแล้ว  โดยส่วนใหญ่เป็นคนงานที่พักในแคมป์ และอีก 24 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่พักนอกแคมป์ ,คนขับรถ และคนงานใน อ.ปากช่อง

7.คลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาล อ.สีคิ้ว พบพนักงานเก็บค่าแผงในตลาดติดเชื้อโควิด 19 และแพร่เชื้อไปสู่ภรรยากับแม่ค้าในตลาด ต้องตรวจหาเชื้อเชิงรุกกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง เป็นแม่ค้า 252 ราย ครอบคัวแม่ค้าและผู้ใช้บริการ 838 ราย พบผล ATK แม่ค้า เป็นบวก 6 ราย และเมื่อตรวจ RTPCR ซ้ำ พบว่าเป็นบวก 4 ราย เป็นลบ 2 ราย  ทำให้คลัสเตอร์นี้จากเดิมยืนยันติดเชื้อ 6 ราย  พบรายใหม่เพิ่มอีก 10 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อ 16 ราย

8.คลัสเตอร์พนักงานห้างเทสโก้โลตัส อ.ปากช่อง พบผู้ติดเชื้อรายแรก ทำงานอยู่ร้านอาหารในห้างฯ ติดเชื้อมาจากแฟนที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด  โดยเชื้อได้แพร่กระจายไปสู่เพื่อนพนักงานและกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสเชื้อ ซึ่ง ศปก.อ.ปากช่องได้ให้ปิดห้างฯตั้งแต่วันที่ 19-21 สิงหาคม 2564 เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ  พร้อมกับให้ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค ตรวจเชิงรุกพนักงาน 122 คน พนักงานขาย 73 คน และผู้ค้าร้านเช่าอีก 197 คน ซึ่งผลตรวจ ATK เป็นบวก 6 ราย รวมพบติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้จาก 36 ราย   เพิ่มเป็น 38 ราย และยังต้องรอผลตรวจ PCR เพิ่ม

9.คลัสเตอร์ครอบครัว ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย  เป็นการกระจายเชื้อในครอบครัว จากผู้ป่วยโควิดหญิงราหนึ่งซึ่งได้เสียชีวิตลงแล้ว แพร่ไปสู่สามี ลูกชาย ลูกสะใภ้ หลาน และเครือญาติ กับเพื่อนร่วมงาน พบติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้ 8 ราย  และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 43 ราย ที่ตรวจไม่พบเชื้อ 28 ราย เหลืออีก 15 ราย ต้องรอผลตรวจ

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้ทางโรงงาน สถานประกอบกิจการ ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข  เร่งควบคุมการแพร่ระบาด  และรีเช็คมาตรการ Bubble and Seal อย่าให้มีช่องโหว่จนทำให้เชื้อแพร่กระจายออกไปสู่คนในชุมชนเพิ่มขึ้นอีก พร้อมกับให้เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงแต่ละพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับผู้ป่วยคลัสเตอร์เหล่านี้ เพื่อจำกัดวงควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็ว

/////  ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ข่าวประจำวันคุมไม่อยู่ ! 9 คลัสเตอร์ใหญ่โคราช ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้ 453 ราย