ข่าวดี ! ชลประทานโคราช ชี้ มวลน้ำทุกลุ่มน้ำเริ่มลด  ก่อนไหลผ่านตัว อ.พิมาย  ย้ำ การระบายน้ำออกจากอ่างฯ ลำตะคอง ไม่ส่งผลกระทบต่อ ปชช.ริมน้ำแน่นอน

 นครราชสีมา-วันนี้ (28 ตุลาคม 2564) นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา เปิดเผยว่า โครงการชลประทานนครราชสีมาได้ติดตามสถานการณ์น้ำตามลำน้ำต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งวิเคราะห์ปริมาณน้ำสูงสุด (peak) ในลำน้ำมูล จากอิทธิพล ”คมปาซุ” พบว่ามวลน้ำจากลำน้ำตอนบน ทั้งจากลำมูลบน  ลำแชะ และลำพระเพลิง  ผ่านระดับสูงสุดที่สถานีวัดน้ำ บ้านด่านกะตา อ.เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา พบว่า  ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว   ส่วนมวลน้ำจากลำตะคองและลำบริบูรณ์ที่ไหลหลาก ได้ลดลงจากระดับสูงสุด เหลือประมาณ 50%  และจะไหลลงสมทบกับมวลน้ำจากลำน้ำที่ผ่านสถานีวัดน้ำของกรมชลประทาน ที่บ้านด่านกะตา อ.เฉลิมพระเกียรติ

 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คาดการณ์ว่าระดับน้ำสูงสุด ที่สถานีวัดน้ำท่า อ.พิมาย  ช่วงวันที่ 28-30 ตุลาคม 2564 อาจจะช้ากว่าคาดการณ์บ้าง เพราะมวลน้ำไม่มีแรงดันตามท้าย ซึ่งเป็นผลดีทำให้ระดับน้ำด้านท้ายน้ำลงมา   จะมีระดับสูงขึ้นทั้งในลำมูลและลำสาขา ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้นอย่างใกล้ชิด และเพื่อความไม่ประมาท ขอให้ยกของมีค่าขึ้นที่สูง  ในส่วนน้ำที่มีการระบายจากเขื่อนลำตะคอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมานั้น มีปริมาณเพียงเล็กน้อยและยังอยู่ในเขตอำเภอขามทะเลสอ โดยจะไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำแต่อย่างใด  สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว  มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างวานนี้ วัดได้  1.012  ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำอยู่ที่ 1.296 ล้าน ลบ.ม.  มีปริมาณน้ำกักเก็บ  331  ล้าน ลบ.ม.  จากความจุ 314 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อย 105.50 เปอร์เซ็นต์ของความจุ นายกิติกุลฯ กล่าว.

 

//////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ข่าวประจำวันข่าวดี ! ชลประทานโคราช ชี้ มวลน้ำทุกลุ่มน้ำเริ่มลด ก่อนไหลผ่านตัว อ.พิมาย ระบายน้ำออกจากอ่างฯ ลำตะคอง ไม่ส่งผลกระทบ ปชช.ริมน้ำ