ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในงาน ดนตรีในสวน เทิดพระเกียรติ ร่วมร้อยใจภักดิ์ ส่งความรัก ถึงคนบนฟ้า

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 – 21.00 น. ณ สวนอนุสรณ์สถาน ถ.ราชดำเนิน

ข่าวประจำวันขอเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในงาน ดนตรีในสวน เทิดพระเกียรติ ร่วมร้อยใจภักดิ์ ส่งความรัก ถึงคนบนฟ้า