“กำนันอู๊ด” อภิปรายในสภา วอน “หมอชลน่าน” สร้าง รพ.ให้ ชาว อ.แม่เปิน หลังรอคอยมานาน 25 ปี จี้ “เศรษฐา” ช่วยเกษตรกรลูกหนี้ ธกส. 70% ไม่เข้าเกณฑ์พักชำระหนี้

ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายประสาท ตันประเสริฐ หรือ กำนันอู๊ด สส.นครสวรรค์ พรรคชาติพัฒนากล้า ได้อภิปรายถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใน 2 เรื่อง โดยเรื่องแรกเป็นความทุกข์ของชาวบ้าน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีเพียง 1 ตำบล ก่อตั้งมาแล้ว 25 ปี มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นถึง 21,000 คน แต่กลับไม่มีโรงพยาบาลประจำอำเภอ ชาวบ้านต้องแบกความทุกข์และรอคอยมาอย่างยาวนาน เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขส่งคนไปดูแล้วหลายครั้งและให้ความหวังกับพวกเขาว่าเดี๋ยวจะสร้างให้ แต่ก็ไม่ได้ทำตามคำพูด

“จึงขอฝากไปถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ชาว อ.แม่เปิน ได้มีโรงพยาบาลประจำอำเภอในสมัยของท่าน เพื่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้านทุกคน”นายประสาท กล่าว
นายประสาท กล่าวว่า ส่วนเรื่องที่ 2 คือ ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรอันเป็นผลมาจาก มติคณะรัฐมนตรี ที่ให้มีการพักชำระหนี้เกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ ธกส. ไม่เกินวงเงิน 300,000 บาท ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ลูกค้าของ ธกส.ที่ได้รับการพักชำระหนี้ตามเงื่อนไขมีเพียง 30% เท่านั้นที่เหลืออีก 70% ไม่ได้รับการพิจารณา จึงขอฝากไปถึง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้โปรดเห็นใจพี่น้องเกษตรกรที่ไม่ได้รับการพิจารณาพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย เพราะมีอีกเป็นจำนวนมาก

@jaophoto2022 # ประสาท ตันประเสริฐ # ชพก ขอ รพ ให้ อ แม่เปิ่น และขยายกลุ่มช่วยเหลือ ลูกหนี้ ธกส เป็น 70%#CapCut ♬ เสียงต้นฉบับ - Thaweechai Jao
ข่าวประจำวันกำนันอู๊ด อภิปรายในสภา วอน หมอชลน่าน สร้าง รพ.ให้ ชาว อ.แม่เปิน หลังรอคอยมานาน 25 ปี จี้ เศรษฐา ช่วยเกษตรกรลูกหนี้ ธกส. 70% ไม่เข้าเกณฑ์พักชำระหนี้