กดปุ่ม”วัคซีนพระราชทาน”
เพื่อผู้ป่วยติดเตียง โคราช

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.ณ วัดหลักร้อย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ตนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนคร นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัย และฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการฉีดวัคซีนพระราชทานเพื่อผู้ป่วยติดเตียงโดยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา และศูนย์ตนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสเข้าถึงการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 60 รายที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการกดปุ่มหรือคลิกออฟ ในการให้บริการวัดซีนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ข่าวประจำวันกดปุ่ม”วัคซีนพระราชทาน” เพื่อผู้ป่วยติดเตียง โคราช