เทศบาลพาเที่ยว ชมเมืองเก่า เรื่องเล่าประวัติศาสตร์
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโคราช ตามนโยบาย #โคราชเมืองท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการปรับปรุงทัศนียภาพรอบตัวเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มความสะดวกสบาย ในระยะเวลาประมาณ 7 เดือนที่ผ่านมาหลังจากเข้ามาบริหารงาน #เทศบาลนครนครราชสีมา โดยได้จัดบริการนำเที่ยวด้วยรถราง เพื่อชมศิลปะวัฒนธรรมของเมืองโคราช แหล่งประวัติศาสตร์ของโคราช เช่น กำแพงเมืองโบราญ , ต้นโพธิ์โอบกำแพงเมือง (Unseen) อายุกว่า 400 ปี และ อนุสรณ์สถานวีรสตรีท้าวสุรนารี รวมถึงวัดซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ที่แม้แต่ชาวโคราชเอง บางท่านยังไม่เคยทราบมาก่อน
อีกทั้งยังแนะนำ พาชม การจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัย ที่จัดแสดงในงาน Thailnad Biennale Korat 2021 ที่จัดแสดงในตัวเมืองโคราชและใกล้เคียง จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 65 งานศิลปะระดับโลก จากศิลปินระดับโลก ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองจัดแสดงในครั้งนี้
โดยโครงการ เทศบาลพาเที่ยวนี้ ให้บริการทุกวัน โดยมีรถรางให้บริการที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ท่องเที่ยวโคราชโครงการ “นั่งรถราง ชมเมืองเก่าเล่างานศิลป์ ถิ่นย่าโม”